Polska dopiero raczkuje na rynku

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na arenie wynalazków. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak ważne dla naszego kraju jest raportowanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Zapraszamy – pozyskiwanie funduszy Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego lub ewentualnie na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą także być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość sporo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, wydatki spraw sądowych. Znaczącym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wskazanych terminów i konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.
Finanse
Agencja reklamowa
Biuro rachunkowe
Biznes

Starsze artykuły tematyczne: